• Бул. Ослободување
 • Лок. 8, 6250 Кичево

Work & Travel

Германија

РАБОТА ЗА СТУДЕНТИ ВО ГЕРМАНИЈА


Работен однос на одредено време ( сезонски )

Плата: 1500 - 2000  €

 

Програмата "Work and Travel in Germany" е осмислена така да покрај вработувањето во Германија,студентите имаат можност да ја запознааат германската култура, туристичките објекти, блиските градови во регионот на Хамбург и да се дружат со останатите студенти од земјите на западен Балкан. Со тоа добиваат работно искуство во земјата на ЕУ и унапредување на германскиот јазик.


Oпшти услови

 • За оваа работа може да аплицираат исклучиво редовни студенти на универзитетите
 • Програмата е слободна и секој студент може слободно да учевствува во овој проект
 • Студентите на високото образование можат да работат во Германија во текот на летниот и зимскиот период
 • Може да учевствуваат сите заинтересирани студенти, од сите универзитети ( основни студии, високи школи, мастер студии ) од сите образовни нивоа од 18 - 35 години 
 • Единствен услов е студентот да го продолжи образованието по завршувањето на работата во Германија, а ова го потврдува факултетот со издавање на документ за редовен студент *Формулар за пријава / Immatrikulationsbescheinigung - уверение за упис кој мора да се предаде во компанијата за работа еден месец однапред

Услови за работа

 • Динамична, тимска работа во пријатна атмосфера предводена од Team Leader
 • Бесплатна обука за кандидатите и доделување униформа за кандидатите
 • Обезбедено сместување

Должности

 • Скенирање на производи со Bar Code скенер апарат
 • Од кандидатите се бара точност во извршување на работните задачи
 • Се работи исклуќиво во работни денови, а викендот е слободен 

Период на вработување

Програмата "Work and Travel in Germany" е дизајнирана за период за 60-90 дена во текот на летната и зимската сезона.

Пријавување 

Пријавувањето е во тек. Бидете еден од кандидатите кои ќе аплицираат за работа во Германија и кои ќе почнат да го совладуваат постепено германскиот јазик и култура.